Sunday, 23 March 2008

ploty

Tak dlouho jsme nebyli spolu, proč, to netuším. Jenom vím, že je ironie osudu, jak plochá se mi zdají najednou všechna slova, která se mi derou z konečků prstů. Přitom jsem jako nahý. Nahý a možná nemocný. Nevím. Platí snad to samé, co platí pro šváby i pro lidi? Přežiju atomový výbuch, otřepu krovky a poletím dál? Nevím.
Jediné, co vím je, že jsme už tak dlouho nebyli spolu. Chtěl bych Tě umět popsat. Do všech detailů. I když vím, že to nikdy nedokážu. Škoda. Vím, že ta slova, co mi prýští z konečků prstů jsou tak ošklivě plochá. Přitom ty samé konečky prstů Tě znají. Znají Tě líp, než jsou ochotny přiznat. Neznají všechno, to rozhodně ne! Smysl některých věcí jim doposud uniká. Ale slova, která z nich prýští jsou tak úžasně plochá. Nemají ani hloubku, ani váhu, ani chuť, ani vůni, ani dech života, tak jako Ty. Tak proč jsme už tak dlouho nebyli spolu? Nevím.
Já si hrál na zahradě, když jsi odešla zadními dveřmi. Skákal jsem z kaluže do kaluže jako pětiletý kluk a díval se vzhůru na paprsky světla, jak pronikají listy lip jako kladiva skrz měkkou tkáň lebky. A Ty jsi zatím otevřela dveře na verandu a chvíli se na mě dívala, jak tam tak stojím se zakloněnou hlavou. A pak jsi je zas zavřela, sešla do přízemí a odešla zadními dveřmi. Jen tak, bez rozloučení, zatímco já si hrál na zahradě a skákal z kaluže do kaluže jako malý kluk. I ta vosa, co mi tehdy bzučela kolem ucha ke mně byla shovívavější, nežli Ty. Tak proč jsme už tak dlouho nebyli spolu?
Tvé tmavé vlasy se nezachytily v zrcadle, před kterými jsi si je každé ráno česala. Tvůj dech nezůstal v přikrývkách a Tvé šaty jsou jako prázdné kukly. Visí v otevřené skříni a snad čekají, že se zase vrátíš a vezmeš je sebou tam, kam jsi odešla. Já ale dobře vím, že se už nevrátíš. Možná proto, že jsme tak dlouho byli vedle sebe a už tak dlouho jsme nebyli spolu.

Friday, 14 March 2008

gold

He was seeping the mellow gold of the night.
His lips were just so red, you couldn't believe your eyes!

And the longer he stared in the darkness,
the closer She seemed to him.
It was by some incredible accident of light
that enabled him to see Her curves against
all the odds of the Night.

Her hands flew like two doves
through the shade and landed upon his forehead.
Carresing. Stroking...
And he, like a dog, obeyed every order they gave him.

And Her lips, seeping the mellow gold of the Night,
were just so red! You couldn't believe your eyes!

Thursday, 13 March 2008

osud

Jdeme spolu tichým pláčem,
pláčem plným bodláčí,
to protože, milá holka,
jenom léčit nestačí.

Přikládat lístky jitrocele
na hrudníky skřivánků,
co za jarních červánků,
přiletí nám do postele...

Musíme se spolu čelem
postavit teď celým tělem
všem těm darům,
co mě i Tobě,
navzdory vší naší zlobě,
posílají oblaka.

Monday, 10 March 2008

Bábel

Pádem do hlubin žluté touhy
je katastrofa dokonána.
Předchází jí však mnohdy
takové šílenství těla i ducha,
že z toho jednomu srdce usedá.
Pokud máme hledat rozptýlení
v náručí nevěstek, lze nás snad
označit za zvrhlé zpustlíky?
Chceme žít a ne zmírat zkrušeni
tíží nějakého břemene konvencí.

Dotknout se oblaků jen na jediný
okamžik a slíbat z jejich rtů vůni nebe.