Friday, 15 October 2010

tiché štěstí

Ďábel tiše teše
krvavé verše
do kmenů stromů
a do kamení.

To rudé písmo pálí
jak pláč znesvěcených světic
ve stínech starých světnic:
i zdi zde oněměly hrůzou.

Křik křiví úsměv,
brní v uších a ničí duši,
rána co nepřichází
a rány co padají
hloub a hloub...

To ďábel kráčí tmou,
dláta krví zbrocená.

No comments: