Sunday, 5 September 2010

černý oheň
V očích máš plameny
a tvář ozářená ohněm
propadá se do tmy;
přivíráš oči a pomalu usínáš,
poddáváš se snu
a odplouváš do podsvětí.

Tam pod zemí leží kosti z olova 
a lebka plná hnisu 
a rány co mokvají 
a otevřená hruď
a nahá střeva,
a srdce co tluče 
do rytmu menuetu.

Pokračuj vpřed.

Už vidíš ta ústa, co prosí beze slov?
Ostnatý drát zdobící  tvář hříšníka
a krev, co se mu sráží na skráních,
pomalu, jak nachová pryskyřice...?

Vedle něj jen vyšeptalá, neupitá voda,
co chutná jak roztavený kámen
a leptá patro jako vitriol.

Nikdy nedojde pokoje:
je smířený s osudem,
ale přesto dychtí po zvratu.
A cítí strašnou nenávist 
a cítí divnou lásku
a je uvnitř prázdný.

Tak prázdný,
až jeho nitro brní 
jako přesezená duše.

V očích má krev a pod jazykem trny.
Však hle - přesto tleská životu
a ty vidíš, jak hořce pokouší se smát.

No comments: