Thursday, 15 April 2010

všude je krev


Mrak temný a vazký jako smola
se zvedá v mé hrudi a dusí mě, dusí.

Žádný stín
a všude zmar
a slunce žár
vysušuje kosti
a vítr na ně hraje jako na píšťaly.

To postel hrobu volá...

Vyřízni dítě z lůna matky a nabodni je na kopí.
V krvi nemluvňat si vykoupej vlasy a natři si jí tvář.
Projdi prachem vypleněných vesnic
a zanech černé stopy v trávě.
Stařenám rozdrť lebky
a muže upal svázané ve stodolách.

Své srdce zmačkej jako papírmašé
a vymodeluj z něho hrot, střep, čepel nože
a tu pak vbodni do krku svých nepřátel.

Zaraž mi pod víčka třísky.
Vytrhej mi nehty z jejich růžových lůžek
a z hrudi sedři kůži.
Svaž mi ruce za záda
a pak mě kopej a řež a bičuj a vyj u toho blahem.
Nahého mě ukřižuj
a polij mě výkaly.
Pak shoď mne ze skály a dívej se jak plachtím.
Poslouchej, jak mé tělo naráží o balvany...
 
Proč jen cítím tu řeřavou nenávist...?

No comments: